دروس عمومی

در آزمون سراسری در تمامی سالها دروس عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. دروس عمومی به دروسی عنوان می‌شود که بین رشته‌های مختلف آزمون سراسری مشترک است. و دارای ضرایب یکسان برای تمامی گرایش‌های امتحانی است. این دروس به صورت خلاصه عبارتند از درس ادبیات، درس عربی ، درس ریاضی، درس زبان و نیز درس دین و زندگی. 

موسسه ونوس این شانس را دارد که در تدوین دی وی دی های آموزشی دروس عمومی با اساتید بسیار ماهر و سرشناس در این زمینه همکاری می‌کند و حاصل این همکاری تولید و انتشار بسته‌های آموزشی جذاب، کامل و جامع دروس عمومی است. اساتید برجسته‌ی دروس عمومی ونوس به شرح زیر می‌باشند. 

دی وی دی های آموزشی متنوع و جذاب عربی با تدریس استاد مصطفی آزاده 

دی وی دی های آموزشی بسیار گیرای زبان انگلیسی با تدریس جذاب استاد شهاب اناری

دی وی دی های آموزشی بسیار متفاوت دین و زندگی با تدریس استاد سرکشیک زاده 

دی وی دی های آموزشی ادبیات کنکور به شیوه‌ای جدید و جذاب توسط استاد سبحانی 

برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده
برگزیده